มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

[category]

[title]

อาการ ต่อมน้ำเหลืองโตที่มีลักษณะเนื้อแน่น คล้ายยางลบ และเคลื่อนได้เมื่อเอามือคลึง โดยไม่ยึดติดกับเนื้อเยื่อข้างเคียง

อาจพบต่อมน้ำเหลืองติดต่อกันเป็นลำที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ มักไม่เจ็บ หรือไม่แดงร้อน ถ้ามีอาการกดเจ็บ แดงร้อน มักนึกถึงโรคติดเชื้อมากกว่ามะเร็ง เข่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

 

[readmore]

อาการ - ต่อมน้ำเหลืองโตที่มีลักษณะเนื้อแน่น คล้ายยางลบ และเคลื่อนได้เมื่อเอามือคลึง โดยไม่ยึดติดกับเนื้อเยื่อข้างเคียง


อาจพบต่อมน้ำเหลืองติดต่อกันเป็นลำที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ มักไม่เจ็บ หรือไม่แดงร้อน ถ้ามีอาการกดเจ็บ แดงร้อน มักนึกถึงโรคติดเชื้อมากกว่ามะเร็ง เข่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอกจากจะเริ่มต้นเป็นที่ต่อม น้ำเหลืองแล้ว ยังอาจเริ่มเป็นที่อวัยวะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลือง ดังนั้น
ผู้ที่เป็นโรคอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการที่แตกต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น

• อาการทางผิวหนัง เช่น เป็นผื่นหรือตุ่ม ก้อนนูน แผลเรื้อรัง
• อาการหน้า คอ และแขนบวม ร่วมกับไอ และหายใจไม่สะดวกจากการมีก้อนในช่องอกที่กดเบียดเส้นเลือดดำ หรืออาจมีก้อนในปอดและทรวงอกที่ไม่มีอาการ แต่ตรวจพบโดยบังเอิญ
• อาการทางสมอง หรือไขสันหลัง เช่น ปวดศีรษะ คอแข็ง ชัก ปวดหลัง ขาอ่อนแรง ชา เดินไม่ได้ ซึมสับสน บางรายเป็นก้อนในตาและเบ้าตา ทำให้มองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนหรือมีตาโปนข้างเดียว
• อาการเลือดกำเดาไหล จมูกอุดตัน เป็นตุ่มหรือแผลเรื้อรังบนจมูก ซึ่งลามเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อและกระดูก
• มีก้อนในท้อง ปวดท้อง ตับม้ามโต
• ตัวเหลือง ตาเหลือง หรือซีดลง
• มีไข้เรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ


สาเหตุ
อาจเป็นผลจากการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงกันอย่างแพร่หลายในการเกษตรหรืออุตสาหกรรม รวมทั้งมลภาวะที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน สำหรับปัจจัยอื่นที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ได้แก่ พันธุกรรม, ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการได้ยากดภูมิหลังปลูกถ่ายอวัยวะ, โรคออโตอิมมูน เช่น SLE , การติดเชื้อไวรัส, การใช้ยาบางชนิด เป็นต้น

แหล่งข้อมูล : หนังสือ - แม่ไม่รู้หนูเป็นมะเร็ง