เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

สำนักงาน: อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 15
699 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Showroom ชั้น 3 : 02-094-9806
Office ชั้น 15: 02-094-9774 แฟกซ์: 02-722-8032
sales@modernformhealthcare.co.th

MODERNFORM HEALTH & CARE

With a broaden vision of Modernform Group and over 3 decades of background as a leader in the furniture industry, Modernform Health & Care Co.,Ltd. was established in 2005 to provide solutions that help enhance qualities of life both in homecare and hospital segment.

 
MENU
OUR SHOWROOM

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 42/2561

*โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Operating Room

Hybrid Operating Room

Cath Lab Room

Patient Ward

699 Modernform Tower, Srinakarind Road,

Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

Showroom : +66 (0)2 094 9806

Office : +66 (0)2 094 9774