เตียงนอนไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วย Hill-Rom รุ่น Centuris Type D

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้องพักผู้ป่วย แต่ปัจจุบันก็มีการนำไปใช้ในบ้านพักด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานครบครัน 

ค่าจัดส่งคิดตามรูปแบบและระยะทาง

รับประกัน 1 ปี

Centuris_image-08-high

YOU MIGHT ALSO LIKE

Hill-Rom  รุ่น Centurise Type C
เตียงผู้ป่วย Hill-Rom
รุ่น Centurise Type C
Voelker Bed รุ่น 3080
เตียงปรับระดับเพื่อสุขภาพ Voelker Bed
รุ่น 3080
Voelker Bed รุ่น 5380
เตียงปรับระดับเพื่อสุขภาพ Voelker Bed
รุ่น 5380 Ultra Low-Height
Voelker Bed รุ่น S 962-2
เตียงปรับระดับเพื่อสุขภาพ Voelker Bed
รุ่น S 962-2
Voelker Bed รุ่น S 962-2 Vis-a Vis
เตียงปรับระดับเพื่อสุขภาพ Voelker Bed
รุ่น S 962-2 Vis-a Vis
เก้าอี้ปรับระดับเพื่อสุขภาพ
เก้าอี้ปรับระดับเพื่อสุขภาพ Perfect Chair
Lift-Up Chair
เก้าอี้พยุงลุก Lift-Up Chair
Show More

PRODUCT DETAILS

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom รุ่น Centuris Type D มีพื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนหลัง ส่วนสะโพก ส่วนเข่า และส่วนเท้า ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จัดท่าด้วยชุดควบคุมที่ราวกันตกด้านข้าง มีราวกันตกด้านข้างแบบแยกชิ้นส่วนระหว่างส่วนหลังและส่วนขา เตียงมี 4 ล้อ สามารถเข็นเคลื่อนย้าย และสามารถล็อคเมื่อต้องการให้เตียงอยู่นิ่งได้

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom รุ่น Centuris Type D ควบคุมการทำงานในการจัดท่าทางต่างๆ ทั้งหมด ผ่านชุดควบคุมแบบฝังติดที่ราวกันตกส่วนบนของเตียง โดยชุดควบคุมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom ที่ราวกั้นเตียงส่วนหลังด้านใน สำหรับผู้ป่วยสามารถควบคุมการจัดท่าของเตียงได้เฉพาะการปรับหลังขึ้นลง การปรับเข่าขึ้นลง ส่วนชุดควบคุมที่ราวกั้นเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าส่วนหลังด้านนอก สำหรับผู้ดูแลสามารถควบคุมการจัดท่าของเตียงผู้ป่วยได้ทั้ง การปรับสูงต่ำ การปรับหลังขึ้นลง การปรับเข่าขึ้นลง และการปรับท่าหัวสูงเท้าต่ำ/เท้าสูงหัวต่ำ และสามารถล็อคการควบคุมแบบล็อคเดี่ยวแยกฟังก์ชั่นได้

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom รุ่น Centuris Type D ยังสามารถปรับสูงต่ำ ปรับส่วนรองรับหลังขึ้นลง ปรับส่วนของรับเข่าขึ้นลงได้ ปรับท่าหัวสูงเท้าต่ำ/เท้าสูงหัวต่ำ ได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านชุดรีโมทคอนโทรลแบบแบบติดตั้งที่ราวกันตกด้านข้าง โดยมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ชุดควบคุมของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าที่ราวกันตกส่วนหลังสามารถควบคุมการจัดท่าของเตียงได้ทั้ง การปรับสูงต่ำ การปรับหลังขึ้นลง การปรับเข่าขึ้นลง และการปรับท่าหัวสูงเท้าต่ำ/เท้าสูงหัวต่ำ

ที่ราวกันตกส่วนหลังของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom รุ่น Centuris Type D มีมาตรวัดเพื่อบอกองศาความชันของส่วนรองรับหลัง และที่ราวกันตกส่วนขามีมาตรวัดเพื่อบอกองศาของความชันของพื้นเตียง (Trendelenburg / Reserve Trendelenburg)

หัวท้ายเตียงสามารถถอดออกด้วยความสะดวก โดยไม่มีปุ่มล๊อคหรือต้องใช้เครื่องมือในการถอด

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom รุ่น Centuris Type D มี 4 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้และล็อคได้โดยแป้นเหยียบแบบ Central Lock

เตียงมีระบบ Manual CPR

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า Hill-Rom รุ่น Centuris Type D ยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มส่วนขยายหัวเตียงและปลายเตียงเพิ่มได้

Please reload

REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS

MENU
OUR SHOWROOM

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 42/2561

*โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Operating Room

Hybrid Operating Room

Cath Lab Room

Patient Ward

699 Modernform Tower, Srinakarind Road,

Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

Showroom : +66 (0)2 094 9806

Office : +66 (0)2 094 9774