เตียงปรับระดับเพืิ่อสุขภาพ

Homecare Bed

Volker Bed เตียงปรับระดับไฟฟ้าระบบ 4 มอเตอร์จากประเทศเยอรมนี ออกแบบผสมผสานระหว่างการใช้งานด้านการแพทย์และความสวยงามอย่างลงตัว สร้างบรรยากาศน่าพักผ่อนในบ้านพักอาศัยด้วยฟังก์ชั่นการทำงานมากมายตอบโจทย์ผู้ดูแลและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Modernform Health & Care จัดจำหน่าย - ขายเตียงผู้ป่วย เตียงนอนไฟฟ้า เตียงเพื่อสุขภาพ

เตียงปรับระดับเพืิ่อสุขภาพ

REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS

MENU
OUR SHOWROOM

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 42/2561

*โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Operating Room

Hybrid Operating Room

Cath Lab Room

Patient Ward

699 Modernform Tower, Srinakarind Road,

Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

Showroom : +66 (0)2 094 9806

Office : +66 (0)2 094 9774