วีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเดิน

Manual Wheelchair & Rollator

วีลแชร์ส่งตรงจากสเปน มาพร้อมดีไซน์และรูปทรงสไตล์โมเดอร์น ที่บ่งบอกรสนิยมของคุณ เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย

วีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเดิน

REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS

MENU
OUR SHOWROOM

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 42/2561

*โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Operating Room

Hybrid Operating Room

Cath Lab Room

Patient Ward

699 Modernform Tower, Srinakarind Road,

Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

Showroom : +66 (0)2 094 9806

Office : +66 (0)2 094 9774