อุปกรณ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

Other Homecare Equipments

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์เสริมเพื่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลรวมไปถึงผู้ใช้งานให้ช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

หมอนขนห่าน

REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS

MENU
OUR SHOWROOM

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 42/2561

*โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Operating Room

Hybrid Operating Room

Cath Lab Room

Patient Ward

699 Modernform Tower, Srinakarind Road,

Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

Showroom : +66 (0)2 094 9806

Office : +66 (0)2 094 9774