เก้าอี้พักผ่อน เพื่อสุขภาพ

Specialty Chair

เก้าอี้เพื่อสุขภาพนั้นถูกออกแบบมาให้เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับระดับต่างๆ ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้คุณสามารถนั่งได้นานยิ่งขึ้น

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS

MENU
OUR SHOWROOM

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 42/2561

*โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Operating Room

Hybrid Operating Room

Cath Lab Room

Patient Ward

699 Modernform Tower, Srinakarind Road,

Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

Showroom : +66 (0)2 094 9806

Office : +66 (0)2 094 9774